Prinses Victoria en prins Friedrich Wilhelm op Windsor Castle
William Bambridge – 29 januari 1858 – Zoutdruk

 

Bregje de Wit

Nog geen twee jaar later trouwde Victoria met de Pruisische prins Friedrich Wilhelm. Vier dagen na hun huwelijk, dat op 25 januari 1858 was ingezegend in Buckingham Palace, fotografeerde William Bambridge het jonge stel tijdens hun huwelijksdagen op Windsor Castle. De bruid is nog maar zeventien jaar oud, de bruidegom is zesentwintig. Op 2 februari vertrok het stel naar Duitsland en een jaar later werd hun zoon Wilhelm geboren, de toekomstige Duitse keizer. De handgeschreven tekst onder het beeld luidt: ‘The Pcess Royal & Pce Frederick William of Prussia. Jan: 29.1858’. De matte toon en de sepiakleurige tint zijn kenmerkend voor een zoutdruk, een van de vroegste fotografische afdruktechnieken op papier. In Doorn had Wilhelm het portret een prominente plaats in zijn werkkamer gegeven. Omdat het procedé erg kwetsbaar is voor licht, wordt de foto nu in het depot bewaard.