Opgraving van de Gorgo Medusa
Th. Jürgensen – 12 april 1911 – OntwikkelgelatinezilVerdruk

 

Guus Niessen EN Mylène Imholz

In april 1911 werden in Garitsa, niet ver van het Achilleion, de resten van een tempel uit het begin van de zesde eeuw voor Christus gevonden. De tempel was gewijd aan de godin Artemis. De keizer was er als de kippen bij om de leiding van de opgravingen op zich te nemen. Daarbij werd hij geassisteerd door de archeoloog Wilhelm Dörpfeld de vroegere assistent van Heinrich Schliemann. Jürgensen maakte een aantal foto’s van de opgravingen, waar de keizer zich dagelijks bemoeide met de werkzaamheden. Onder het toeziend oog van zijn familieleden onder wie ook zijn zuster, prinses Sophie, en de dorpelingen. Hoogtepunt was de ontdekking van het timpaanbeeld van de tempel: de tors en de kop van de afschrikwekkende Gorgo Medusa. Wilhelm was zo gefascineerd door deze mythische figuur dat hij er later in Doorn lezingen over gaf en er zelfs een boek over schreef.